Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності визначає умови використання веб-сайту https://cappone.in.ua (далі – «Сайт») з метою забезпечення захисту персональних даних Користувачів. Компанія «Cappone» відповідально ставиться до збереження інформації, наданої Клієнтами, не передає її третім особам та дотримується права на невтручання у приватне життя.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту компанії «Cappone» (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені співробітники, які виконують обробку персональних даних та здійснюють з ними дії відповідно до поставлених завдань.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до окремо взятої фізичної або юридичної особи, яка називається суб'єктом персональних даних.

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням обчислювальної техніки або вручну, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова умова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, що має на меті не допустити їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту компанії «Cappone» – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса – унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись Сайтом або купуючи товар, що пропонується на Сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації та/або оформленні покупки, Користувач підтверджує, що дає згоду компанії «Cappone» на обробку персональних даних.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті. Інформація, отримана від Користувача, використовується для:

2.2.1. Формування бази даних Користувачів.

2.2.2. Упорядкування статистичної звітності.

2.2.3. Проведення маркетингових досліджень.

2.2.4. Здійснення взаємодії з Користувачем, у тому числі мережами електрозв'язку, включаючи відправлення SMS-повідомлень та електронних листів, до скасування такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду на те, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи поштову розсилку, електронну пошту, мережу Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача.

2.4.2. Контактний телефон Користувача.

2.4.3. Адреса електронної пошти (електронна пошта).

2.4.4. Адреса доставки товару.

2.4.5. Місце проживання Користувача.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональна інформація Користувача сайту компанії «Cappone» використовується в таких цілях:

3.1.1. ідентифікація Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та/або укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом;

3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.3. зв'язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайту, надання послуг, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

3.1.4. покращення якості Сайту, зручності його використання, розробка нових сервісів та послуг;

3.1.5. надання інформації про товари, послуги, рекламні акції, відповіді на запити, а також виконання компанією «Cappone» своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг).

4. КАТЕГОРІЇ ЗДАНИХ ДАНИХ

4.1. Категорії Персональних даних, збір яких здійснює Сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають cookies та Дані про використання мережних ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може здійснюватись автоматично при використанні Сайту. Якщо не вказано інше, сайт https://cappone.in.ua/ використовує cookie (або інші засоби відстеження) для ідентифікації Користувачів та запам'ятовування встановлених ними параметрів налаштування виключно з метою надання послуги, яка потрібна Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи Сайт, і підтверджують, що вони мають згоду третьої особи.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема службам доставки, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку Товару.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їх особисті дані;

6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися про їх зміст та походження;

6.1.3. перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;

6.1.4. видалити, оновити або виправити свої персональні дані;

6.1.5. перетворити їх у формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються з порушенням закону;

6.1.7 виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав.

6.2. Відповідні запити слід надсилати Адміністрації сайту на адресу, вказану в розділі «Контакти».

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію з метою отримання статистики відвідувань та ефективності використання Сайту, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного Користувача. Це здійснюється за допомогою різних технологій, одна з яких – cookies. Це дані, які веб-сайт надсилає вашому браузеру, і вони збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookies використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення найцікавіших тем і сторінок, що відвідуються, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Cookies також можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії Користувача з Сайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Сайт компании «Cappone» принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

8.2. Данная Политика конфиденциальности распространяется только на сайт компании «Cappone». Если по ссылкам, размещенным на Сайте, Пользователь зайдет на ресурсы третьих лиц, Сайт не несет ответственности за его действия.

8.3. Персональные данные Пользователя могут быть использованы в юридических целях в суде или на этапах, ведущих к возможному обращению в суд в связи с тем, что Сайт или услуги использовались ненадлежащим образом.

8.4. Пользователь должен быть осведомлен о том, что Администрация сайта может быть вынуждена сообщить персональные данные по требованию органов государственной власти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

9.1. Помимо информации, содержащейся в данных правилах обеспечения конфиденциальности персональных данных, Сайт может предоставлять Пользователю по запросу дополнительную информацию, касающуюся конкретных услуг и сервисов или сбора и обработки персональных данных.

9.2. В целях обеспечения правильной работы Сайта и его технического обслуживания, Сайт и любые сторонние сервисы могут вести файлы, в которых регистрируется взаимодействие Сайта с Пользователями (системные журналы), или использовать с этой целью другие персональные данные (в частности, IP-адрес).

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в данную Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой версией Политики конфиденциальности.

10.3. В случае несогласия с любыми изменениями правил, Пользователь должен прекратить пользоваться Сайтом и может потребовать, чтобы Администрация сайта удалила его персональные данные.Ця Політика конфіденційності визначає умови використання веб-сайту https://cappone.in.ua (далі – «Сайт») з метою забезпечення захисту персональних даних Користувачів. Компанія «Cappone» відповідально ставиться до збереження інформації, наданої Клієнтами, не передає її третім особам та дотримується права на невтручання у приватне життя.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту компанії «Cappone» (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені співробітники, які виконують обробку персональних даних та здійснюють з ними дії відповідно до поставлених завдань.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до окремо взятої фізичної або юридичної особи, яка називається суб'єктом персональних даних.

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням обчислювальної техніки або вручну, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова умова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, що має на меті не допустити їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту компанії «Cappone» – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса – унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись Сайтом або купуючи товар, що пропонується на Сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації та/або оформленні покупки, Користувач підтверджує, що дає згоду компанії «Cappone» на обробку персональних даних.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті. Інформація, отримана від Користувача, використовується для:

2.2.1. Формування бази даних Користувачів.

2.2.2. Упорядкування статистичної звітності.

2.2.3. Проведення маркетингових досліджень.

2.2.4. Здійснення взаємодії з Користувачем, у тому числі мережами електрозв'язку, включаючи відправлення SMS-повідомлень та електронних листів, до скасування такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду на те, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи поштову розсилку, електронну пошту, мережу Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача.

2.4.2. Контактний телефон Користувача.

2.4.3. Адреса електронної пошти (електронна пошта).

2.4.4. Адреса доставки товару.

2.4.5. Місце проживання Користувача.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональна інформація Користувача сайту компанії «Cappone» використовується в таких цілях:

3.1.1. ідентифікація Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та/або укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом;

3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.3. зв'язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайту, надання послуг, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

3.1.4. покращення якості Сайту, зручності його використання, розробка нових сервісів та послуг;

3.1.5. надання інформації про товари, послуги, рекламні акції, відповіді на запити, а також виконання компанією «Cappone» своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг).

4. КАТЕГОРІЇ ЗДАНИХ ДАНИХ

4.1. Категорії Персональних даних, збір яких здійснює Сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають cookies та Дані про використання мережних ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може здійснюватись автоматично при використанні Сайту. Якщо не вказано інше, сайт https://cappone.in.ua/ використовує cookie (або інші засоби відстеження) для ідентифікації Користувачів та запам'ятовування встановлених ними параметрів налаштування виключно з метою надання послуги, яка потрібна Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи Сайт, і підтверджують, що вони мають згоду третьої особи.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема службам доставки, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку Товару.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їх особисті дані;

6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися про їх зміст та походження;

6.1.3. перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;

6.1.4. видалити, оновити або виправити свої персональні дані;

6.1.5. перетворити їх у формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються з порушенням закону;

6.1.7 виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав.

6.2. Відповідні запити слід надсилати Адміністрації сайту на адресу, вказану в розділі «Контакти».

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію з метою отримання статистики відвідувань та ефективності використання Сайту, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного Користувача. Це здійснюється за допомогою різних технологій, одна з яких – cookies. Це дані, які веб-сайт надсилає вашому браузеру, і вони збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookies використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення найцікавіших тем і сторінок, що відвідуються, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Cookies також можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії Користувача з Сайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Сайт компании «Cappone» принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

8.2. Данная Политика конфиденциальности распространяется только на сайт компании «Cappone». Если по ссылкам, размещенным на Сайте, Пользователь зайдет на ресурсы третьих лиц, Сайт не несет ответственности за его действия.

8.3. Персональные данные Пользователя могут быть использованы в юридических целях в суде или на этапах, ведущих к возможному обращению в суд в связи с тем, что Сайт или услуги использовались ненадлежащим образом.

8.4. Пользователь должен быть осведомлен о том, что Администрация сайта может быть вынуждена сообщить персональные данные по требованию органов государственной власти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

9.1. Помимо информации, содержащейся в данных правилах обеспечения конфиденциальности персональных данных, Сайт может предоставлять Пользователю по запросу дополнительную информацию, касающуюся конкретных услуг и сервисов или сбора и обработки персональных данных.

9.2. В целях обеспечения правильной работы Сайта и его технического обслуживания, Сайт и любые сторонние сервисы могут вести файлы, в которых регистрируется взаимодействие Сайта с Пользователями (системные журналы), или использовать с этой целью другие персональные данные (в частности, IP-адрес).

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в данную Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой версией Политики конфиденциальности.

10.3. В случае несогласия с любыми изменениями правил, Пользователь должен прекратить пользоваться Сайтом и может потребовать, чтобы Администрация сайта удалила его персональные данные.

Ми у Інстаграм @yutnuy_pled